Optické Vady
A) monochromatické
B) barevné

Příčiny optických vad:
1) vstupní otvor objektivu omezuje vstupní paprsky jen na paprsky vstupující do objektivu
2) užívané kulové plochy čoček nejsou nejvhodnější
3) index lomu optické soustavy se mění s vlnovou délkou světla

Typy vad:
1) BAREVNÁ (chromatická) - paprsky různých barev (vlnových délek) se různě lámou - každá barva se protne v jiném ohnisku. Důsledkem toho je celková neostrost obrazu. Výrobci toto omezují použitím čoček s různým indexem lomu. Projevuje se zejména u levných jednoduchých objektivů - spojka, periskop. Vada se úmyslně používá u měkce kreslících objektivů
2) OTVOROVÁ (sférická) - paprsky procházející okrajem čočky/objektivu se lámou více. Důsledkem toho je celkové snížení ostrosti. Vada se odstraní zacloněním.. Projevuje se o jednotlivé spojné čočky, periskopu, aplanátu nebo tlustých čoček
3) VYBORCENÍ LINIÍ - při umístění clony na začátku objektivu dojde k poduškovitému zobrazení čtverce, pokud je clona na konci objektivu, čtverec se zkreslí soudkovitě. Vada se nedá ničím odstranit. Projevuje se u jednočlenných objektivů nebo poloviny dvijitých anastigmatů
4) ZKLENUTÍ obrazového pole - při ostřeí na střed jsou neostré okraje a opačně. Vznikne tak, že ostrý obraz předlohy objektiv nevykreslí v ploše, ale v kulové rovině zpravidla vyduté k objektivu. Pomůže silné zaclonění. Je to způsobeno vadnou konstrukcí objektivu.
5) OHYB světla - při ostření na vysoká clonová čísla se sníží ostrost.Vznikne tak, že při velkém clonění se bod zobrazí rozostřeně důsledkem ohybu světla podél okrajů clony. Dá se zamezit nepoužíváním příliš velkého clonění. Projevuje se zpravidla u všech objektivů při clonění nad clonu 22.
6) KOMA (asymetrická vada) - obraz je ostrý jen u středu, k okraji ostrost ubývá. Vznikne nepravidelností lomu světla kdy bod se u kraje zobrazí jako kometa s chostem směřujícím ke kraji obrazu. Nedá se ničím odstranit. Projevje se u velmi světelných objektivů, při rozcentrování čoček, případně u vadné kontrukci objektivu. Pouze objektivy typu anastigmat a apochromat zajišťují přesnou kresbu.
7) ANASTIGMATISMUS - rychlé ubývání ostrosti obrazu ke krajům.Při krajích zorného pole se body zobrazují jako drobné úsečky a to svislé či vodorovné. Správnou kresbu opět zajistí anastigmat a apochromat.
8) ODRAZY - světelné skvrny v obraze, někdy jen změkčení a snížení ostrosti kresby.Projevuje se nejvíce u mnohočlenných objektivů, kdy se od čoček hraničících se vzduchem paprsky odrážejí nazpět nebo dále k průmětně. Je vhodné používat sluneční clonu a antireflexní povlak, vyvarovat se záběrům proti světelným zdrojům. Antireflexní povlaky snižují světelné ztráty z 20% - 40% na 5% - 10%.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one